Home

Works

  • Meng-zhu’s Journey

   Meng-zhu’s Journey

   Taipei: Belles-Lettres Publishing House, 1967

   Candle Wick

   Candle Wick

   Taipei: Ai-Mei Literary Publishing House,1971

   Stories of Marriage

   Stories of Marriage

   Taipei: Wen-Shin Bookstore,1963

   Xiao-yun

   Xiao-yun

   Taipei: Hong-Lan Publishing House,1959

   Memories of Peking: South Side Stories

   Memories of Peking: South Side Stories

   Taichung: KuanhChi Publishing House,1960

  • Meng-zhu’s Journey

   Meng-zhu’s Journey

   Taipei: Belles-Lettres Publishing House, 1967

   Candle Wick

   Candle Wick

   Taipei: Ai-Mei Literary Publishing House,1971

   Stories of Marriage

   Stories of Marriage

   Taipei: Wen-Shin Bookstore,1963

   Xiao-yun

   Xiao-yun

   Taipei: Hong-Lan Publishing House,1959

   Memories of Peking: South Side Stories

   Memories of Peking: South Side Stories

   Taichung: KuanhChi Publishing House,1960